Aktuální

Respektujeme přírodu

Finanční podpora z Kraje Vysočina, Fondu Vysočiny

Název grantového programu: Odpady a ekologická výchova 2019
Název projektu: Respektujeme přírodu
Celkové náklady projektu: 66 800 Kč (z toho dotace z Kraje Vysočina činí 40 000 Kč)
 

Projekt je zaměřen na revitalizaci školního pozemku. V rámci projektu bude částečně zrekonstruován domeček na pozemku, dojde k výsadbě nových stromků, keřů, trvalek a bylin. Bude zakoupeno nářadí pro práci na školním pozemku a jsou plánovány 3 akce na podporu ekologické výchovy.

Realizace projektu: 1. 4. 2019 – 30. 10. 2019


Erasmus+

Škola realizuje projekt „Diferenciace a kreativita ve výuce cizích jazyků“ – KA 1 – projekt mobility osob. V rámci programu Erasmus+ se pedagogové naší školy účastní jazykových vzdělávacích pobytů v zahraničí.

Rozpočet projektu je stanoven na 23 919 EUR.

Doba trvání projektu: 1. 9. 2017- 31. 1. 2019

ERASMUS DAY

Hodina AJ - ukázka
Hodina NJ - ukázka
Hodina RJ - ukázka


Podpora výuky plavání

Škola získala finanční prostředky z rozvojového programu Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2018 (II. etapa). Z těchto prostředků byla uhrazena doprava žáků na povinnou výuku plavání v plaveckém bazénu v Třebíči ve školním roce 2017-2018.


Společenství praxe

Škola v tomto školním roce pokračuje ve vzájemné spolupráci s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v rámci společné realizace Projektu Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí. Projekt je realizován v rámci OP VVV. Aktivity projektu jsou zaměřeny na sdílení zkušeností učitelů, navázání spolupráce s oborovými didaktiky na VŠ, sdílení zkušeností s odborníky na pedagogiku, psychologii a speciální pedagogiku.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2017 a plánované ukončení projektu je 31. 12. 2019.


Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Škola v tomto školním roce získala neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ČR na realizaci pokusného ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol. Dotace ve výši 122 500 Kč na období září – prosinec 2018 bude využita na realizaci exkurzí v paměťových institucích, které účelně doplní probírané učivo v jednotlivých ročnících formou zážitkové pedagogiky.


Inkluze v praxi

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP

Projekt: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004210

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Rozpočet projektu je stanoven na 881680,00 Kč.

Doba trvání projektu: 1. 2. 2017- 31. 1. 2019


 


Přidáno 22. 7. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakt
Základní škola Náměšť n.Osl. Husova 579
675 71 Náměšť nad Oslavou  
  • tel. škola 568 620 409
  • tel. jídelna 731 438 260
  • e-mail info@zshusova.cz
  • dat.schránka 4k92xya

Školní družina Bc. Hana Hruškovičová tel. 775 945 613

Ostatní

Dnes je čtvrtek 16. 7. 2020

Svátek má Luboš