Aktuální

Národní plán obnovy (prevence digitální propasti)

Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022 - financováno Evropskou unií - Next Generation EU

Dotace celkem v Kč: 94.000,-

 


 

Národní plán obnovy (Doučování)

Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na rok 2022 - financováno Evropskou unií - Next Generation EU

Dotace celkem v Kč: 99.125,-

 


Implementace Krajského akčního plánu II.

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Doba realizace projektu:

15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

Fotogalerie projektu iKAP II


Šablony II (operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).

Škola v letošním školním roce pokračuje v realizaci projektu v rámci Výzvy Šablony II (operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání). Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a sdílení zkušeností mezi pedagogy. Hlavní zaměření projektu je na Polytechnické vzdělávání. Celkové náklady tohoto projektu jsou ve výši 1 294 836 Kč.

Projekt byl zahájen 1. 2. 2019 a ukončení je plánováno na 31. 1. 2021.


 

Erasmus +

Škola v loňském školním roce zahájila realizaci projektu Erasmus +. Projekt s názvem Krok za krokem ke vzájemné spolupráci a metodě CLIL je zaměřený na podporu jazykového vzdělávání žáků i pedagogických pracovníků. Celkové náklady tohoto projektu jsou ve výši 24 418 eur. Projekt byl zahájen 1. 9. 2019 a ukončení je plánováno na 31. 1 2021. Vzhledem k vládním opatřením, které byly v souvislosti s COVID 19 vydány, jsme nemohli uskutečnit plánované mobility pedagogů, proto budeme žádat o prodloužení termínu realizace projektu.


 


Přidáno 22. 7. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakt

Základní škola Náměšť n.Osl. Husova 579
675 71 Náměšť nad Oslavou

  • tel. škola 568 620 409
  • tel. jídelna 731 438 260
  • e-mail info@zshusova.cz
  • dat.schránka 4k92xya

Školní družina Bc. Hana Hruškovičová tel. 775 945 613

 

Cookies

Ostatní

Dnes je sobota 26. 11. 2022

Svátek má Artur