Aktuální

INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ

Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a spolupráci s rodiči dětí a žáků.

Cílem aktivit je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti a dále profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ/ŠD pomocí dlouhodobého vzdělávání, průběžného sebevzdělávání, pomocí vzájemné spolupráce a sdílení zkušeností formou návštěvy v jiné škole a následné společné reflexe.

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002992

Doba trvání projektu: 1. 8. 2022 – 31. 7. 2025

Rozpočet projektu: 1 791 825,00 Kč.

Operační program Jan Amos Komenský

 

 


Implementace Krajského akčního plánu II.

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

Doba realizace projektu:

15. 2. 2021 – 30. 11. 2023

Stručný popis projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí. Tento přístup je předpokladem celkového zlepšení kvality výuky a rozvoje kompetencí a gramotností žáků. Projekt rovněž podporuje rovné příležitosti ve vzdělávání ve smyslu volby stylu výuky a vhodných inovativních nástrojů, které zohledňují specifika všech žáků.

Dalším cílem je podpora kariérového poradenství prostřednictvím pravidelného setkávání kariérových poradců a jejich výměnou zkušeností. Zaměříme se rovněž na systematickou podporu vedení škol, především v oblasti pedagogického leadershipu a řízení pedagogického procesu prostřednictvím Regionální leadership akademie, s dopadem na učení žáků a jejich well-being.

Fotogalerie projektu iKAP II


Erasmus +

Škola v loňském školním roce zahájila realizaci projektu Erasmus +. Projekt s názvem Krok za krokem ke vzájemné spolupráci a metodě CLIL je zaměřený na podporu jazykového vzdělávání žáků i pedagogických pracovníků. Celkové náklady tohoto projektu jsou ve výši 24 418 eur. Projekt byl zahájen 1. 9. 2019 a ukončení je plánováno na 31. 1 2021. Vzhledem k vládním opatřením, které byly v souvislosti s COVID 19 vydány, jsme nemohli uskutečnit plánované mobility pedagogů, proto budeme žádat o prodloužení termínu realizace projektu.


 


Přidáno 22. 7. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakt

Základní škola Náměšť n.Osl. Husova 579
675 71 Náměšť nad Oslavou

  • tel. škola 568 620 409
  • tel. jídelna 731 438 260
  • e-mail info@zshusova.cz
  • dat.schránka 4k92xya

Školní družina Bc. Hana Hruškovičová tel. 775 945 613

 

Cookies

Ostatní

Dnes je sobota 13. 7. 2024

Svátek má Markéta