INFORMACE K OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE

od 30. 11. 2020.
INFORMACE K OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE

 

INFORMACE K OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE

Vážení rodiče, dovolím si Vás touto cestou informovat ohledně provozu škol od 30. 11. 2020.

 

 

 

Od 30. 11. 2020 je povolena osobní přítomnost:

 • žáků 1. stupně (prezenční výuka)
 • žáků 9. ročníků (prezenční výuka)

Ostatní ročníky 2. stupně se budou vzdělávat v režimu tzv. rotační výuky. Pro týden 30. 11. – 4. 12. platí na naší škole:

 • 6. A (prezenční výuka)
 • 6. B (distanční výuka) – distanční vzdělávání je i nadále povinné
 • 7. A (distanční výuka) – distanční vzdělávání je i nadále povinné
 • 8. A (prezenční výuka)
 • 8. B (prezenční výuka)

PREZENČNÍ VÝUKA probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

Vstup do školy je povolen pouze zdravým žákům (bez projevů akutního nachlazení nebo bez příznaků nemoci COVID 19). Vstup do školy je povolen pouze žákům, nikoli doprovodu.

Výuka bude probíhat dle rozvrhu, ale v homogenních skupinách dle tříd (při dělených hodinách tak může dojít dočasně ke změně vyučujícího – cizí jazyky, cvičení z ČJ a M, Tv, PČ, volitelné předměty).

Žákům s distančním vzděláváním jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Podnět vychází od jednotlivých pedagogů.

PŘÍCHOD A ODCHOD žáků bude organizován:

 • příchod do školy 6. 00 – 7.30 – hlavním vchodem 
 • příchod po 7.30 – sraz na shromaždišti
  • 1 stupeň (na školním hřišti)
  • 6. A (rampa před školou u hlavního vchodu)
  • 8. A, B (u vchodu do jídelny)
  • 9. A, B (u hlavního vchodu)

žáky si zde bude vyzvedávat pověřený pedagogický pracovník, který bude žáky odvádět do určených prostor ve škole. Vstup po 7.55 nebude žákům umožněn.

 • pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd
  • na WC budou žáci odcházet po jednom v době výuky (průběžná desinfekce).
  • o přestávkách budou žáci ve třídách
  • o velké přestávce bude část tříd na školním hřišti, část ve třídách (po dnech se budou střídat).
  • při nepříznivém počasí zůstávají žáci ve třídě
 • pokud žák nezůstává ve školní družině, odchází po skončení vyučování (popř. po obědě)
  • 1. stupeň vchodem u šatny
  • 2. stupeň hlavním vchodem

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.  Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky. Budou dodržována zvýšená hygienická opatření (roušky, desinfekce, homogenní skupiny, časté větrání tříd, pobyt žáků na čerstvém vzduchu, zákaz zpěvu, zákaz sportovních činností při vzdělávání,…). Použití štítu místo ochranné roušky je možné pouze na základě doporučení lékaře, u pedagogů s ohledem na vyučovaný předmět za podmínky dodržení 2 m odstupu od žáků.

 

Provoz ŠKOLNÍ DRUŽINY bude probíhat ve skupinách po ročnících.

 • Ranní družina (6.00 – 7.40)
 • Odpolední družina – 1. ročník (do 16. 15), 2. ročník (do 16.15), 3. ročník (do 16.15.), 4. ročník (do 14.35), 5. ročník (do 15.15)
 • Ze ŠD budou žáci odcházet hlavním vchodem. Rodič si po příchodu zazvoní na ŠD a požádá o uvolnění svého dítěte. Vedoucí ŠD si přes kameru ověří vaši přítomnost. Do budovy školy nevstupujete a k předání dítěte dojde u vchodových dveří.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Zařízení školního stravování je v provozu s dodržením nezbytných pravidel:

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení
 • na oběd odvádí žáky vyučující nebo paní vychovatelka (dle harmonogramu školy). Ta také dohlíží na dodržování hygienických pravidel (rozestupy, umývání rukou, roušky,..)
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti
 • ostatní žáci a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (do 11. 20)
 • žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd
 • po dobu zvýšených hygienických pravidel není z důvodu homogenních skupin možný prodej svačin ve školní restauraci
 • Z organizačních důvodů musí jít některé třídy na oběd v době výuky (především místo výchov). V takovém případě odvádí vyučující na oběd celou třídu.
 • Vzhledem k počtu přítomných žáků při prezenční výuce přechází školní restaurace od 30.11. na zkušební plný provoz. Není tedy nutné obědy objednávat a bude opět výběr ze  2 – 3 jídel.
 • Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Případné dotazy k provozu školy zodpoví vedení školy (přes školu online nebo tel. 568620409, popř. 723574614).

Verze pro tisk (pdf soubor)


Přidáno 26. 11. 2020, autor: ZŠ Husova

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakt

Základní škola Náměšť n.Osl. Husova 579
675 71 Náměšť nad Oslavou

 • tel. škola 568 620 409
 • tel. jídelna 731 438 260
 • e-mail info@zshusova.cz
 • dat.schránka 4k92xya

Školní družina Bc. Hana Hruškovičová tel. 775 945 613

 

Cookies

Ostatní

Dnes je úterý 23. 7. 2024

Svátek má Libor