INFORMACE K OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE

od 4.1. 2021
INFORMACE K OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ VE ŠKOLE

Vážení rodiče,

dovolím si Vás touto cestou informovat ohledně provozu škol od 4. 1. 2021.

Od 4. 1. 2021 je povolena osobní přítomnost 1. a 2. ročníků základních škol. Pro tyto žáky je prezenční výuka povinná.

Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají).

 

Příchod a odchod žáků bude organizován:

 • příchod do školy 6. 00 – 7.30 – hlavním vchodem
 • příchod po 7.30 – sraz na shromaždišti, žáky odvádí dohlížející pedagog

- 1. A (na školním hřišti - u vchodu do šaten)

           - 1. B (na školním hřišti - u vchodu do tělocvičny)

           - 2. A (u hlavního vchodu)

 • pohyb žáků ve škole bude organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd
 • pokud žák nezůstává ve školní družině, odchází po skončení vyučování hlavním vchodem

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.  Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Budou dodržována zvýšená hygienická opatření (roušky, desinfekce, homogenní skupiny, větrání tříd, pobyt žáků na čerstvém vzduchu, zákaz zpěvu, zákaz sportovních činností při vzdělávání,…).

Na WC budou žáci odcházet po jednom v době výuky (průběžná desinfekce).

Provoz školní družiny bude probíhat v homogenních skupinách (6.00 – 7.40; 11. 40 – 16.15). Ze ŠD budou žáci odcházet hlavním vchodem. Rodič si po příchodu zazvoní na ŠD a požádá o uvolnění svého dítěte. Vedoucí ŠD si přes kameru ověří vaši přítomnost. Do budovy školy nevstupujete a k předání dítěte dojde u vchodových dveří.

Vstup do školy je povolen pouze zdravým žákům (bez projevů akutního nachlazení nebo bez příznaků nemoci COVID 19). Vstup do školy je povolen pouze žákům, nikoli doprovodu.

Výuka bude probíhat v blocích oddělených velkou přestávkou, předměty dle rozvrhu třídy:

 • první blok                         8. 00 – 9. 30
 • velká přestávka                 9. 30 – 10.00 (svačina + pobyt na školním hřišti)
 • druhý blok                         10. 00 – 11. 30
 • popř. 5. hodina (včetně Aj) 11.50 – 12.35

 Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Zadávání úkolů bude probíhat přes Školu OnLine do pondělí do 8.00.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitelka školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Podnět vychází od jednotlivých pedagogů.

Školní jídelna

Zařízení školního stravování je v provozu s dodržením nezbytných pravidel:

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení
 • na oběd odvádí žáky určený pedagog (dle harmonogramu školy). Ten také dohlíží na dodržování hygienických pravidel (rozestupy, umývání rukou, roušky,..)
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti
 • ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem
 • žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd

Obědy není nutné předem objednat. Nebude však umožněn výběr jídel, bude se vařit pouze jedno jídlo.

Případné dotazy k provozu školy zodpoví vedení školy (přes školu online nebo tel. 568620409, popř. 723574614).

Verze pro tisk (pdf soubor)

Krizové opatření vlády


Přidáno 30. 12. 2020, autor: ZŠ Husova

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakt

Základní škola Náměšť n.Osl. Husova 579
675 71 Náměšť nad Oslavou

 • tel. škola 568 620 409
 • tel. jídelna 731 438 260
 • e-mail info@zshusova.cz
 • dat.schránka 4k92xya

Školní družina Bc. Hana Hruškovičová tel. 775 945 613

 

Cookies

Ostatní

Dnes je středa 24. 7. 2024

Svátek má Kristýna