Aktuální informace k výuce

od 24. 5. 2021

Vážení rodiče,

dle nově vydaného usnesení se  bude provoz školy od 24. 5. 2021 řídit následujícími body:

 • prezenční výuka pro všechny žáky 1. stupně i 2. stupně bez rotací
 • homogenita tříd a skupin není povinná
 • provoz ŠD je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin
 • je povolena TV ve vnějších prostorech (bez roušek) i ve vnitřních prostorech za dodržení hygienických opatření
 • od 31. 5. 2021 se mohou konat školy v přírodě

ŠD

 • provoz 6.00 – 7.40 hodin (příchod žáků max. do 7.20)
 • žáci přicházejí hlavním vchodem
 • testování žáků proběhne ve vestibulu školy (pouze v pondělí)
 • odpolední ŠD je v jednotlivých odděleních dle běžného provozu (do 16. 15 hodin)

Prezenční výuka

Všichni žáci vstupují do školy hlavním vchodem.

Pro žáky I. stupně je zajištěna ranní družina, nad dojíždějícími žáky II. stupně je zajištěn dohled v mediální učebně. Vstup ostatním žákům je umožněn v 7. 40. Žáci po přezutí v šatně odchází do své třídy, kterou neopouští do doby, než bude žákovi proveden a vyhodnocen antigenní test.

Žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku po celou dobu pobytu ve škole.  Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

Výuka končí dle rozvrhu dané třídy. 

Budou dodržována zvýšená hygienická opatření (roušky, desinfekce, větrání tříd, pobyt žáků na čerstvém vzduchu,…).

Vstup do školy je povolen pouze zdravým žákům (bez projevů akutního nachlazení nebo bez příznaků nemoci COVID 19). Vstup do školy je povolen pouze žákům, nikoli doprovodu.

Současně prosím rodiče, aby neposílali do školy děti ani v případě, kdy někdo v rodině má příznaky nebo čeká na PCR testování

Testování žáků

Podmínkou pro vstup žáků do školy je povinné testování neinvazivními antigenními testy. Testování bude probíhat pro všechny žáky pouze 1 x týdně (v pondělí) v kmenové třídě (s výjimkou ranní družiny/dětí v mediální učebně).

Pokud bude test žáka pozitivní, zákonný zástupce si musí žáka neprodleně vyzvednout. Tento žák bude do příjezdu rodiče izolován od ostatních žáků.

Testování se nezúčastní žák, který

 1. prodělal onemocnění Covid- 19 v posledních 90 dnech (počítá se od prvního PT – PCR testu s pozitivním výsledkem). Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena – potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě. Potvrzení odevzdejte ředitelce školy.
 2. má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů.  Tato skutečnost musí být prokazatelně doložena – potvrzení od lékaře, zpráva z laboratoře v listinné či elektronické podobě.

Pokud rodič odmítne samotestování dítěte, není dle mimořádného opatření MZ dítěti umožněn vstup do školy. Žák, který se neúčastní prezenční výuky, má omluvenou absenci a pracuje se s ním jako se žákem, který onemocněl. Vyučující těmto žákům zadají rozsah učiva přes školu online (co udělali v daném týdnu s ostatními žáky) – nejpozději v pátek do 15.00 hodin.

Pokud žák nebyl ve škole v testovací den, dostaví se v den příchodu do školy k testování do vestibulu školy, kde je přítomná služba.

Pokud bude žák testován vlastním testem ze slin, doloží vyučujícímu celý název testu (např. obal daného testu).

Jak bude testování probíhat, můžete vidět na následujícím videu. Prosíme rodiče, aby dětem video pustili. INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=TZxDmLPZZSo

 

 

Školní jídelna

Zařízení školního stravování je v provozu s dodržením hygienických opatření.

 • rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly
 • maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby
 • ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení
 • není možnost prodeje svačin (o obnovení prodeje svačin bude informovat vedoucí jídelny na webových stránkách Scolarestu)
 • ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti
 • cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem
 • od 24. 5. 2021 již není nutné objednávání obědů předem

Přeji vašim rodinám pevné zdraví Mgr. Věra Špačková

Verze pro tisk (pdf soubor)

 

 


Přidáno 20. 5. 2021, autor: ZŠ Husova

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakt

Základní škola Náměšť n.Osl. Husova 579
675 71 Náměšť nad Oslavou

 • tel. škola 568 620 409
 • tel. jídelna 731 438 260
 • e-mail info@zshusova.cz
 • dat.schránka 4k92xya

Školní družina Bc. Hana Hruškovičová tel. 775 945 613

 

Cookies

Ostatní

Dnes je sobota 13. 7. 2024

Svátek má Markéta