Výchovný poradce

Motto:

„Velké ideály nepotřebují jen křídla, ale i terén, odkud by mohly vzlétnout“ 
(E. Hemingway)

RNDr. Katarína Zeithamlová


Telefon: 568 620 409
Konzultační hodiny: 7:00 – 7:50 každý den
Po telefonické domluvě možnost konzultací i v jiném čase.

V jakých oblastech poradenské činnosti se můžete na mě obrátit o pomoc?

Metodická a informační činnost

 • metodicky usměrňuji a sjednocuji diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuji jim obsahovou a metodickou pomoc
 • uskutečňuji vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří ji vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů
 • podávám iniciativně vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů
 • informuji rodiče žáků a učitele o činnosti zařízení výchovného poradenství a seznamuji s nimi ostatní pedagogické pracovníky
 • sama se vzdělávám v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuji o nich ostatní pedagogické pracovníky 
 • organizuji individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků

 

Žáci s výukovými a výchovnými problémy

 • pomáhám třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, dávám návrhy na další péči o tyto žáky
 • pomáhám učitelům při shromažďování podkladů pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
 • podávám návrhy na vyšetření v pedagogicko psychologické poradně nebo speciálně pedagogickém centru na žáky s vývojovými poruchami učení, na žáky se smyslovým, tělesným nebo mentálním postižením
 • projednávám s rodiči souhlas k vyšetření v pedagogicko psychologické poradně
 • věnuji zvýšenou pozornost žákům s problémovým vývojem a rizikovým chováním
 • podílím se na zpracování individuálního plánu a další dokumentace pro integrované žáky, pro žáky problémové (sociálně obtížně adaptabilní) i pro žáky pocházející ze složitých rodinných podmínek
 • vedu databázi integrovaných žáků, provádím kontrolu následných vyšetření
 • soustřeďuji odborné zprávy o žácích v poradenské činnosti
 • ve spolupráci s vedením školy a pedagogickými pracovníky se podílím na výchovných programech zaměřených na nápravu problematických žáků

Několik potřebných informací:

Specifické vývojové poruchy učení

Děti mimořádně nadané

 

Volba povolání

 • poskytuji poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání
 • zjišťuji zájem žáků o studium ve středních školách, spolupracuji s třídními učiteli
 • eviduji nabídku studia ve středních školách a další informace významné pro volbu dalšího studia, zajišťuji spolupráci se zástupci středních škol, spolupracuji s úřadem práce
 • podávám na pedagogické radě zprávu o žácích, kteří nedokončí povinnou školní docházku v základní škole a mají zájem studovat odpovídající učební obor
 • zpracovávám přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení
 • poskytuji rodičům a žákům informace při odvolacím řízení
 • pomáhám vycházejícím žákům při vyplnění přihlášek na střední školy

Přihláška na SŠ

Přihláška na SŠ s talentovou zkouškou

 

Plán výchovného poradce 


Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakt

Základní škola Náměšť n.Osl. Husova 579
675 71 Náměšť nad Oslavou

 • tel. škola 568 620 409
 • tel. jídelna 731 438 260
 • e-mail info@zshusova.cz
 • dat.schránka 4k92xya

Školní družina Bc. Hana Hruškovičová tel. 775 945 613

 

Cookies

Ostatní

Dnes je sobota 13. 7. 2024

Svátek má Markéta