OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ 2. STUPNĚ VE ŠKOLE

informace pro rodiče (konzultační hodiny od 8. 6.)
OSOBNÍ PŘÍTOMNOST ŽÁKŮ 2. STUPNĚ VE ŠKOLE

INFORMACE K OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI ŽÁKŮ 2. STUPNĚ VE ŠKOLE

Vážení rodiče,

dovolím si Vás touto cestou informovat ohledně osobní přítomnosti žáků 2. stupně ve výuce.

Výuka žáků 2. stupně bude i nadále pro všechny žáky probíhat formou distančního vzdělávání, a to do 19. 6. 2020. Navíc je od 8. 6. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně ve škole formou konzultačních hodin. Konzultační hodiny slouží k objasnění a upevnění učiva, k podkladům pro hodnocení vzdělávání žáků za školní rok 2019/2020 a k socializačním aktivitám – třídnické hodiny apod.).

Žáci 6 . - 8. ročníku mají jako stěžejní dny konzultačních hodin pondělí, středu a pátek. Hlavní předměty jsou pro každou třídu vypsány zvlášť, naukové předměty a výchovy jsou vypsané pro paralelní třídy.

Žákům 9. ročníku je zachováno vzdělávání především v úterý a ve čtvrtek. Předměty matematika a český jazyk jsou doplněny o anglický jazyk, fyziku a chemii, protože tyto předměty patří mezi stěžejní při studiu na střední škole.

Výuka Čj u tříd, které učí paní učitelka Slaná, bude z důvodu pracovní neschopnosti probíhat i nadále pouze distančně (tyto konzultace nejsou vypsány).

Přihlašování na konzultační hodiny:

Přihlašování ve Škole OnLine je možné přes účet žáka i přes účet rodiče a probíhá přes modul Zápis na školní akce.

Ve webové aplikaci zvolte:

Ostatní moduly -> Zápis na školní akce -> Přehled akcí

Kliknutím na zvolenou konzultaci (předmět) se zobrazí detail akce a prostřednictvím tlačítka "Přihlásit" se provede přihlášení. Přihlášení je možné pouze v týdenním předstihu ve dnech   1. 6. až 5. 6. pro první týden konzultací a 8. 6. až 12. 6. pro druhý týden konzultací (v těchto termínech je možné také přihlášení zrušit). Modul neumí rozlišit jednotlivé třídy, ale jen ročníky. Vybírejte prosím jen konzultace pro vaši třídu nebo konzultace společné. Dle nařízení MŠMT je počet přihlášených na jednu konzultaci omezen na 15 osob.

Pravidla pro ochranu zdraví a provoz ZŠ do konce školního roku:

 • Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 • Pohyb žáků před vstupem do školy organizuje škola (třídy A vstupují do školy hlavním vchodem, třídy B vchodem u jídelny)
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Vstup po 7.55 nebude žákům umožněn.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Po vstupu do školy použije žák desinfekci a bude mu změřena teplota. 
 • Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15. Žáci budou sedět po jednom v lavici.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup nejméně 1,5 metru nebo pokud to nevyžaduje vyučující (ochrana rizikových osob). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Stravování žáků ve školní jídelně bude poskytováno ve školní restauraci Scolarest s dodržením stanovených hygienických pravidel. Na obědy je však nutné se předem přihlásit – objednat (informace jsou na webových stránkách školy). Po přihlášení je odběr obědu závazný.
 • Před prvním vstupem žáka do školy předkládá zákonný zástupce žáka (popř. žák) čestné prohlášení (ke stažení jako samostatný dokument na webových stránkách školy). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna. 
 • Věci, které mají děti ve škole, si mohou vyzvednout ve vyhrazeném termínu – v pondělí 22. 6. od 10. 00 do 14. 00 hodin (žáci, kteří se nezapíší na konzultace).
 • Vysvědčení bude žákům vydáno v pátek 26. 6. 2020 (časový rozpis žáci obdrží od svých třídních učitelů), popř. je možné si vysvědčení vyzvednout v úředních hodinách v době prázdnin.
 • Školní rok bude ukončen v pátek 26. 6. 2020. Ve dnech 29. – 30. 6. 2020 máme vzdělávání učitelů, proto je vyhlášené ředitelské volno.

Případné dotazy zodpoví vedení školy (přes Školu OnLine nebo tel. 568620409).

Verze pro tisk (pdf)

Čestné prohlášení


Přidáno 29. 5. 2020, autor: ZŠ Husova

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakt

Základní škola Náměšť n.Osl. Husova 579
675 71 Náměšť nad Oslavou

 • tel. škola 568 620 409
 • tel. jídelna 731 438 260
 • e-mail info@zshusova.cz
 • dat.schránka 4k92xya

Školní družina Bc. Hana Hruškovičová tel. 775 945 613

 

Cookies

Ostatní

Dnes je sobota 13. 7. 2024

Svátek má Markéta