Stránka není přístupná

Tato stránka není přístupná nebo je pro návštěvníky skrytá. Pokračovat můžete na mapu webu.

Zápis dětí do 1. ročníku

Informace k zápisu.

Zápis dětí do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

na ZŠ Náměšť nad Oslavou, Husova

Žádost o přijetí do 1. třídy podají zákonní zástupci dětí, které do 31. 8. 2021 dosáhnou 6 let. Školu si rodič může podle zákona vybrat bez ohledu na spádovost či bydliště. Pokud jste si vybrali naši školu, těší nás to a děkujeme vám za důvěru.

Zápis do 1. třídy proběhne dle metodického doporučení MŠMT vydaným vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením v měsíci dubnu bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Proběhne pouze formální část. Žádost o přijetí do 1. ročníku na ZŠ Náměšť nad Oslavou, Husova 579 podá zákonný zástupce žáka online v termínu od 1. dubna 2021 do 9. dubna 2021  prostřednictvím formuláře systému Škola OnLine. ODKAZ: www.zshusova.cz/prihlaska-do-1-rocniku-zs/

Na webových stránkách školy www.zshusova.cz je umístěn odkaz „Přihláška do 1. ročníku ZŠ“.  Zde se zákonný zástupce žáka zaregistruje a  vyplní požadované informace.

 

Způsob podání žádosti:

Vygenerovanou přihlášku doplníte o potřebné údaje (ručně nebo v počítači), vytisknete, podepíšete  a doručíte jedním z následujících způsobů:

 1. Originál přihlášky spolu s kopií rodného listu dítěte vložte do obálky, kterou nadepíšete slovy „Přihláška do 1. ročníku“ a vhoďte do poštovní schránky školy - termín doručení nejpozději do 12.4.2021,
 2. Originál přihlášky spolu s kopií rodného listu dítěte vložte do obálky, kterou nadepíšete slovy „Přihláška do 1. ročníku“ a odešlete klasickým dopisem prostřednictvím České pošty na adresu: ZŠ Náměšť nad Oslavou, Husova 579, 675 71 Náměšť nad Oslavou - termín doručení nejpozději do 12.4.2021,
 3. Originál přihlášky spolu s kopií rodného listu dítěte doručíte osobně do ředitelny školy v pondělí 12.4.2021 v době 6. 30 – 17.30 hodin,
 4. Elektronický soubor odešlete do datové schránky školy (4k92xya, Základní škola Náměšť nad Oslavou, Husova 579) – musíte mít zaregistrovanou osobní Datovou schránku,
 5. Elektronický soubor odešlete jako přílohu e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu info@zshusova.cz.

Ve výjimečných případech, pokud nemůžete dítě přihlásit online, přihlásíte dítě přímo ve škole vyplněním žádosti ve středu 7.4.2021 v době od 15.00 – 18.00 hodin. S sebou vezměte občanský průkaz a rodný list dítěte. S žádostí Vám poradíme.

Pokud uvažujete o  individuálním (domácím) vzdělávání, napište tuto informaci do poznámky v přihlášce.

 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky:

V případě odkladu povinné školní docházky zákonný zástupce vyplní žádost o odklad (po prvotním zaregistrování vyplní přílohu žádost o odklad) a doloží potvrzením dětského lékaře a doporučením PPP/SPC. Při doručení žádosti o odklad postupujte stejně jako při doručení přihlášky do 1. třídy.

Pokud zatím nemáte některé z doporučení (čekáte např. na vyšetření z PPP), doručte pouze podepsanou žádost. Bez těchto doporučení však škola nemůže o odkladu rozhodnout. Rozhodnutí bude vydáno teprve po doručení těchto doporučení.

 

Kritéria pro přijetí žáků:

 • děti s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy
 • děti s místem trvalého pobytu v Náměšti nad Oslavou
 • děti, s místem trvalého pobytu mino Náměšti nad Oslavou, ale již mají v naší škole starší sourozence
 • ostatní děti s místem trvalého pobytu na území ČR

Ve školním roce 2021/2022 plánujeme otevřít 2 první třídy (dle počtu přihlášených dětí).

 

Seznam přijatých žáků škola zveřejní nejpozději do konce dubna tímto způsobem:

 1. na webových stránkách školy www.zshusova.cz. Děti budou uvedeny pod přiděleným registračním číslem (nikoli pod jménem),
 2. na vchodových dveřích školy

O přijetí či nepřijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole. Pokud nebude některé z dětí přijato, doručíme Vám rozhodnutí o nepřijetí nejpozději do konce dubna doporučeným dopisem.

V případě nejasností Vám podá informace ředitelka školy (568620409, 723574614).

 

Vážení rodiče,

věříme, že doba nutných opatření co nejrychleji pomine. O řadu akcí, které tradičně pro naše budoucí žáčky připravujeme, jste bohužel ochuzeni.

Ráda bych vás pozvala na online besedu s ředitelkou školy, která se bude konat v pondělí
29. 3. 2021 od 17.30. Ráda vám na besedě zodpovím vaše dotazy týkající se zápisu do 1. třídy a naší školy.

V červnu plánujeme miniškoličku pro děti a schůzku rodičů s učitelkami budoucích 1. tříd. Pozvánky na obě akce zveřejníme na našich webových stránkách.

Přeji vám všem pevné zdraví.

Mgr. Věra Špačková, ředitelka školy

 

Verze pro tisk (pdf soubor)

Školní zralost

Desatero prvňáčka

Stanovení školských obvodů (Obecně závazná vyhláška města)

Mapa školských obvodů


Přidáno 10. 3. 2021, autor: ZŠ Husova

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakt
Základní škola Náměšť n.Osl. Husova 579
675 71 Náměšť nad Oslavou  
 • tel. škola 568 620 409
 • tel. jídelna 731 438 260
 • e-mail info@zshusova.cz
 • dat.schránka 4k92xya

Školní družina Bc. Hana Hruškovičová tel. 775 945 613

Ostatní

Dnes je středa 21. 4. 2021

Svátek má Alexandra