Školská rada

 • Při základních školách se zřizuje školská rada. Je to orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
 • Školskou radu zřizuje zřizovatel, stanoví počet jejích členů a vydá volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.
 • Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.
 • Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.
 • Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 • Funkční období rady je tři roky.
 • Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně. Zasedání školské rady svolává její předseda. První zasedání školské rady svolává ředitel školy.

Školská rada

 • Vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů.
 • Schvaluje výroční zprávu o činnosti školy.
 • Schvaluje školní řád.
 • Schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání.
 • Podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy.
 • Projednává návrh rozpočtu.
 • Projednává inspekční zprávy České školní inspekce.
 • Podává podněty  a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu a dalším orgánům státní správy.
 • Podává návrh na odvolání ředitele školy.
 • Podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.
Matějková Vladimíra matejkovavladimira@seznam.cz předsedkyně zástupce rodičů
Mgr. Němcová Darja darja.nemcova@zshusova.cz zapisovatelka zástupce pedagogů
Ing. Kotačka Jan kotacka@mesto-namest.cz člen zástupce zřizovatele
Bc. Vadovičová Eva vadovicova@mesto-namest.cz člen zástupce zřizovatele
Mgr. Burianová Soňa sona.burianova@zshusova.cz člen zástupce pedagogů
Cejnarová Jolana jolanacejnarova@seznam.cz člen zástupce rodičů

Zápisy z jednání školské rady ke stažení


Přidáno 22. 7. 2015, autor: J4W Admin

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Kontakt
Základní škola Náměšť n.Osl. Husova 579
675 71 Náměšť nad Oslavou  
 • tel. škola 568 620 409
 • tel. jídelna 731 438 260
 • e-mail info@zshusova.cz
 • dat.schránka 4k92xya

Školní družina Bc. Hana Hruškovičová tel. 775 945 613

Ostatní

Dnes je pondělí 20. 9. 2021

Svátek má Oleg